ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Pravidla pro rozesílání většího objemu zpráv uživatelům Centrum.cz Mailu

Pro zajištění, aby veškeré vaše zprávy, které posíláte uživatelům na Centrum.cz / Volny.cz / Atlas.cz, dorazily v pořádku, je nutné dodržovat následující postupy a pravidla:

Identifikace

 • Pro odesílání hromadné pošty používejte dedikované IP adresy
 • Doména by měla mít platné SPF záznamy
 • Udržujte platné reverzní DNS záznamy u IP adres domén, ze kterých jsou zprávy odesílány
 • Udržujte v hlavičce všech hromadných zpráv položku „From“ stejnou.

Každý uživatel, který odebírá vaše zprávy, by se měl přihlásit k odběru následujícím způsobem (tzv. opt-in):

 • Odpovědí na e-mail, ve kterém je mu nabízena možnost odběru novinek
 • Potvrzením na webu či v aplikace (pomocí checkboxu či jiného prvku, který je nutné manuálně odsouhlasit)

Je silně doporučeno ověřit každou e-mailovou adresu před jejím uložením do mailing-listu. Následující způsoby nejsou považovány jako „opt-in“ a není tedy doporučeno je využívat:

 • Použití e-mailových adres zakoupených od třetí strany
 • Automatické zaškrtnutí chechboxu či jiného prvku, který uživatele do mailing-listu zařadí

Odhlášení odběru

Uživateli musí být umožněno odhlášení odběru novinek či jiných zpráv jedním z následujících způsobů:

 • Odkaz v e-mailu, který uživatele dovede na webovou stránku, kde se může odhlásit (nemělo by být vyžadováno vyplnění žádných údajů kromě potvrzení akce)
 • Odpovědí na e-mailovou adresu, ze které zpráva přišla s žádostí o o odhlášení

Formát zpráv

 • Zprávy, které posíláte, by měly odpovídat standardům RFC 2822 SMTP.
 • Pokud se jedná o HTML zprávu, měla by splňovat w3.org standardy.
 • Zprávy budou označeny hlavičkou 'Precedence: bulk'
 • Pokusy, které by vedly k ukrytí původní adresy odesílatele či skutečné webové stránky s nabídkou, na kterou se uživatel dostane, nemusí být doručeny.
 • Předmět zprávy by neměl být zavádějící a měl by odpovídat obsahu sdělení ve zprávě.

Pravidla pro zasílání hromadných e-mailových zpráv

 • Preferujeme zasílání mimo špičku, tj. V čase od 22.00 – 05.00 UTC
 • Maximální velikost zprávy nepřesahuje 120 kB / zprávu
 • Je možné využít maximálně 15 paralelních spojení ze všech odesílacích IP adres
 • V jednom SMTP spojení lze nejvíc předat 1000 zpráv
 • Pro zajištění bezproblémového přijetí všech zpráv je nastaven limit 300 zpráv za minutu.

Hledání podle tématu