ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Filtry

K čemu slouží filtry a kde je nastavím?

Filtry mají mnoho způsobů využití, ať se už jedná o posílání kopií zpráv na další adresy, přesouvání zpráv od určitého odesílatele do jiných složek či mazání nevyžádaných zpráv podle klíčových slov.

Filtry je možné vytvářet a upravovat v Nastavení, záložka Filtry.

Z čeho se filtr skládá?

Podmínka:

Určuje, za jakých okolností se daný filtr provede, např. pokud adresa odesílatele obsahuje, pokud předmět obsahuje, pokud všechny zprávy apod. Celkem je možné v jednom filtru vytvořit až tři různé podmínky.

Akce:

Činnost, kterou filtr vykoná v případě, že jsou splněné zadané podmínky. Akci je možné vybrat pro daný filtr pouze jednu. Pokud chcete vykonat více akcí pro stejný filtr, je nutné jej znovu vytvořit a doplnit jej o jinou akci.

Jaké akce filtry mohou provádět?

 • Zprávu zahoď – zpráva je úplně vymazána ze schránky (nejde o přesunutí do koše)

 • Přesuň do složky – zpráva je přesunuta do zvolené složky

 • Přidej štítek – zprávě se přiřadí vybraný štítek

 • Přepošli na adresu – zpráva je odeslána na určenou adresu (zpráva ve schránce nezůstane)

 • Pošli kopii na adresu – kopie zprávy je odeslána na určenou adresu (zpráva ve schránce zůstane)

 • Upozorni emailem na adresu – na uvedenou adresu přijde e-mailová zpráva informující o nové poště

 • Pošli automatickou odpověď – odešle zprávu s vámi definovaným textem

Jak filtr správně nastavit?

Více slov v jedné podmínce

 • V případě, že nastavíte do podmínky více slov, jsou chápána jako jedna fráze.

 • Příklad: Dostanete jednu zprávu s předmětem „viagra“ a druhou s předmětem „discount buy“. Pokud máte nastaven filtr s podmínkou předmět obsahuje „viagra discount buy“ → zprávu zahoď, tak ani na jednu zprávu aplikován nebude, jelikož filtr hledá celou frázi, na dané zprávy nereaguje.

 • Správným postupem je tedy vytvořit pro každé slovo jednu podmínku, v tomto případě „předmět obsahuje viagra“ NEBO „předmět obsahuje discount“ → zprávu zahoď. Při použití více podmínek je nutné rozlišovat rozdělovací znak NEBO a spojovací znak A SOUČASNĚ.

Rozlišování malých a velkých znaků

 • Malá a velká písmena nejsou ve filtrech rozlišována. Pokud je tedy ve filtru uvedeno v podmínce „Centrum“, je na text reagováno stejně, jako kdyby bylo napsáno „centrum“.

Rozlišování diakritiky ve filtrech

 • Diakritické znaky jsou filtrem rozlišovány. Pokud tedy napíšete do podmínky „koš“, je reagováno pouze na tento tvar a „kos“ bude filtrem ignorováno.

Hvězdičky a otazníky

 • Tyto znaky jsou chápány jako součást fráze, a nemají tedy v rámci běžných filtrů žádný širší význam. Pokud chcete funkcí těchto znaků využít, můžete použít regulární výraz (viz níže).

Regulární výrazy

Hledání podle tématu