ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Adresy poštovních serverů

Server příchozí pošty

Pro příjem zpráv ze serveru do poštovního programu/aplikace je možné využít protokolu POP3 nebo IMAP.

U veškerých nastavení je třeba zadat celou svoji emailovou adresu jako uživatelské jméno. Pokud používáte adresu na jiné doméně než je centrum.cz, atlas.cz nebo volny.cz, zadávejte nastavení uvedené pro doménu centrum.cz.

POP3

  • V případě POP3 jsou stahovány veškeré příchozí zprávy ze serveru do poštovního programu/aplikace. Stažené zprávy jsou poté uloženy v počítači/mobilním zařízení, kde s nimi pracujete.
  • Při nastavení si dejte pozor na volbu, co se má se zprávami na serveru stát po jejich stažení. POP3 může po stažení zprávy ze serveru smazat nebo zachovat na serveru jejich kopie.


Konfigurační parametry POP3 serveru pro centrum.cz (dále pak pro další domény - cbox.cz, mujmail.cz a další)

Protokol

Adresa serveru

Port

Zabezpečení/šifrování

POP3

pop3.centrum.cz

995

SSL/TLS

Konfigurační parametry POP3 pro atlas.cz, volny.cz

Protokol

Adresa serveru

Port

Zabezpečení/šifrování

POP3

pop3.atlas.cz

995

SSL/TLS

POP3

pop3.volny.cz

995

SSL/TLS

IMAP

  • S protokolem IMAP jsou ze serveru stahovány hlavičky zpráv (jejich přehled). Až při zobrazení zprávy je stažen její obsah. Takto jsou šetřena data, a tím je využití vhodné pro mobilní zařízení.
  • Při využití  IMAP se zprávami pracujete synchronně na serveru a také jsou zobrazeny i vámi vytvořené složky ve schránce.
  • U nastavení IMAP může být zobrazeno pole pro doplnění "Předpona cesty IMAP". V případě nefunkčnosti synchronizace zpráv zkuste do uvedeného pole zadat údaj INBOX.

Konfigurační parametry IMAP serveru pro centrum.cz (dále pak pro další domény - cbox.cz, mujmail.cz a další) 

Protokol

Adresa serveru

Port

Zabezpečení/šifrování

IMAP4

imap.centrum.cz

993

SSL/TLS

Konfigurační parametry IMAP serveru pro atlas.cz, volny.cz

Protokol

Adresa serveru

Port

Zabezpečení/šifrování

IMAP4

imap.atlas.cz

993

SSL/TLS

IMAP4

imap.volny.cz

993

SSL/TLS


Server odchozí pošty

  • Pro využití SMTP je třeba mít navýšenou schránku (navýšení je zdarma a provádí se přes webové rozhraní v nastavení schránky pomocí telefonního čísla). 
  • Zda je schránka navýšena na maximální kapacitu poznáte tak, že její velikost je 15 GB (nikoli základních 100 MB).

Konfigurační parametry SMTP serveru pro centrum.cz a atlas.cz (dále pak pro další domény - cbox.cz, mujmail.cz a další)

Protokol

Adresa serveru

Port

Zabezpečení/šifrování

SMTP

smtp.centrum.cz

465

SSL/TLS

SMTP

smtp.centrum.cz

587

STARTTLS

Konfigurační parametry SMTP serveru pro volny.cz

Protokol

Adresa serveru

Port

Zabezpečení/šifrování

SMTP

smtp.volny.cz

465

SSL/TLS

SMTP

smtp.volny.cz

587

STARTTLS

Možnost "server vyžaduje ověření" vždy zaškrtněte - jako uživatelské jméno je třeba zadat celou svoji e-mailovou adresu a heslo stejné jako je přístupové heslo k Vaší schránce. V některých případech je uvedena volba "Použít stejné údaje jako pro příchozí poštu". Pokud ano, tak ji využijte.
Hledání podle tématu