ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Adresy poštovních serverů

Server příchozí pošty

Pro příjem zpráv ze serveru do poštovního programu/aplikace je možné využít protokolu POP3 nebo IMAP.

U veškerých nastavení je třeba zadat celou svoji emailovou adresu jako uživatelské jméno. Pokud používáte adresu na jiné doméně než je centrum.cz, atlas.cz nebo volny.cz, zadávejte nastavení uvedené pro doménu Centrum.cz.

POP3

V případě POP3 jsou stahovány veškeré příchozí zprávy ze serveru do poštovního programu/aplikace. Stažené zprávy jsou poté uloženy v počítači/mobilním zařízení, kde s nimi pracujete.

Při nastavení si dejte pozor na volbu, co se má se zprávami na serveru stát po jejich stažení. POP3 může po stažení zprávy ze serveru smazat nebo zachovat na serveru jejich kopie.

Centrum

Atlas, Mujmail

Volný

IMAP

S protokolem IMAP jsou ze serveru stahovány hlavičky zpráv (jejich přehled). Až při zobrazení zprávy je stažen její obsah. Takto jsou šetřena data, a tím je využití vhodné pro mobilní zařízení.

Při využití  IMAP se zprávami pracujete synchronně na serveru a také jsou zobrazeny i vámi vytvořené složky ve schránce.

U nastavení IMAP může být zobrazeno pole pro doplnění "Předpona cesty IMAP". V případě nefunkčnosti synchronizace zpráv zkuste do uvedeného pole zadat údaj INBOX.

Centrum

Atlas, Mujmail

Volný

Server odchozí pošty (smtp)

Pro využití SMTP je třeba mít navýšenou schránku (5GB) a připojení českou nebo slovenskou IP adresou.

Server vyžaduje ověření - jako uživatelské jméno je třeba zadat celou svoji emailovou adresu a heslo stejné jako je přístupové heslo k vaší schránce.

- v některých případech je uvedena volba "Použít stejné údaje jako pro příchozí poštu". Pokud ano, tak ji využijte.

Centrum, Atlas, Mujmail

Volný

SMTP server je možné nastavit i podle poskytovatele připojení k internetu, viz. orientační tabulka níže.

Pro údaje k nastavení a podmínky využití, je třeba se obrátit přímo na konkrétního provozovatele serveru smtp.

Hledání podle tématu