ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Upozornění na nové zprávy v mobilní aplikaci Centrum.cz

Máte problémy s notifikacemi neboli upozorněními na novou zprávu v mobilní aplikaci? Níže nabízíme návod, jak postupovat v takovém případě.

Nejdříve se prosím nicméně ujistěte, že používáte aktuální verzi naší mobilní aplikace. Tuto informaci naleznete v základním menu vlevo v záložce "O aplikaci". Vyzve-li Vás aplikace k aktualizaci, prosíme o její provedení, děkujeme.

Vyhledejte v nastavení telefonu, kde lze upravovat/zkontrolovat stav tzv. push notifikací a dále postupujte dle níže uvedených instrukcí.

Upozorňujeme, že uvedený návod je určený pro středně až více pokročilé uživatele.

 1. Nastavení - Zvuky a vibrace - Nerušit - zkontrolujte, že toto nastavení je vypnuto.

 2. Nastavení - Obecné - Aktualizace aplikace na pozadí - zkontrolujte, že toto nastavení je zapnuto. Pokud Váš mobil podporuje nastavení pro každou z aplikací, jděte do nastavení dané aplikace a ujistěte se, že toto povolení je pro vybranou aplikaci zapnuté.

 3. Nastavení - Aplikace - Notifikace  - ujistěte se, že všechna povolení jsou zapnuté.

 4. Nastavení - Aplikace - Nastavení spotřeby - vypněte možnost automatické spotřeby a nastavte ruční spotřebu na první zapnutí, refresh aplikace na pozadí a znovuzapnutí aplikace.

 5. Nastavení - Spotřeba - Start aplikace - vypněte šetření spotřeby potřeby

 6. Nastavení - Obecné - O zařízení - Verze softwaru - Ujistěte se, že máte nejnovější verzi operačního systému, kterou Váš telefon podporuje.

 7. Ujistěte se, že máte rychlé a stabilní internetové připojení. Pokud je síť pomalejší a připojení pomaleji / na místech, kde je slabý signál, oznámení doručeno nebudou.

 8. Kontrola nastavení notifikací v telefonu a pro každou z aplikací:

  1. Ujistěte se, že jsou oznámení povoleny

  2. Povolte možnost notifikací - doručit potichu

  3. Povolte možnost Doručit v případě režimu nerušit

 9. Vyberte si typ notifikací, které chcete mít doručené pro každou z aplikací:

  1. Notifikace na zamykací obrazovce

  2. Oznámení v informační liště

  3. Notifikace při ikoně aplikace

 10. Zkontrolujte, zda máte povoleny všechny formy sdělení:

  1. Povolit tiché oznámení v oznamovací liště

  2. Povolit vibrace pro doručenou notifikaci

  3. Povolit zvuk pro doručené notifikaci

 11. Nastavte si pro aplikace, ze kterých chcete mít notifikace doručovány - vysokou prioritu pro doručení oznámení.

 12. Vypněte spořič baterky.

 13. Zkontrolujte využití RAMky na vašem mobilním zařízení.

 14. Zkontrolujte zda Vaše aplikace běží na popředí nebo na pozadí. Některá zařízení vyžadují pro přijetí notifikace běh aplikace na pozadí / popředí.

 15. Zkontrolujte, zda nemáte na mobilu nainstalován systém na ochranu / bezpečnostní firemní systém, který by bránil doručení oznámení.

 16. Vypněte externí aplikace na šetření baterky, pokud jsou součástí instalace výrobcem Vašeho mobilního zařízení.

 17. Povolte data na pozadí.

 18. Zakažte šetření datového režimu a přenosu.

 19. Povolte nastavení zvuku pro telefon a pro aplikaci obecně.

  Důležité upozornění: Tato nastavení se mohou mírně lišit v závislosti od značky telefonu a verze operačního systému. Pokud ani tak oznámení nechodí, je dobré se obrátit na výrobce telefonu nebo mobil resetovat do původního továrního nastavení.

Hledání podle tématu