ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Slovník pojmů

  • Dvoufaktorové ověření (někdy také uváděno jako dvoufázové ověření, z anglického Two-factor-autentication)

= proces, pomocí kterého se uživatel může bezpečně přihlásit v případě naší služby k e-mailové schránce přes webové rozhraní (a případně také poštovního klienta) tím, že při autentizaci (ověřování) poskytne dva důkazy (tzv. faktory) potvrzující jeho identitu: znalost (něco, co ví pouze uživatel) nebo vlastnictví (něco, co má pouze uživatel). Toto ověření chrání uživatele především před krádeží tzv. digitální identity (osobních údajů, citlivých dat, peněz nebo jiného majetku
  • Záložní heslo

= jedná se o jednorázové heslo (to znamená, že po jeho využití se zneplatní a nelze použít v budoucnu nikdy znovu), které lze využít v případě, že ztratíte telefon. Jelikož se jedná o citlivé a nenahraditelné údaje, je třeba je uložit či uschovat mimo telefon, který používáte pro ověření pro případ jeho ztráty (např. vytisknout si hesla v tištěné formě, uložit si je do počítače nebo jiného zařízení, ke kterému máte přístup). Generovat záložní hesla lze opakovaně.

Varování: Ztratíte-li seznam záložních hesel, nebude už možné se žádným způsobem do schránky přihlásit. I v případě, že budete znát platné heslo pro přihlášení do e-mailové schránky, přístup bude odepřen a nebude možné ho nijak obnovit ani ze strany technické podpory Centrum.cz.

  • Aktivní zařízení

= jedná se o všechny mobilní telefony/počítače/tablety, ve kterých používáte ověření druhým faktorem pro přihlášení do e-mailové schránky
  •  Aplikační heslo

= je potřeba ho vygenerovat v sekci dvoufaktorového ověřování pro veškeré mobilní telefony, které používáte pro přístup do poštovní schránky pomocí nějakého klientského programu (Outlook, nativní aplikace Centrum.cz i jiných výrobců, atd.)
  • QR kód

(z anglického Quick Reponse neboli "Rychlá odpověď") = jedná se o ekvivalent čárového kódu, který obsahuje různé typy dat. V případě kontroly druhým faktorem je potřeba k oskenování z telefonu tak, aby mohlo dojít k ověření uživatele.

Hledání podle tématu