ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Potíže s doručením e-mailu kvůli špatné reputaci domény

Nepodařilo se Vám jako odesílateli doručit zprávy na e-mailové adresy centrum.cz / atlas.cz / volny.cz (nebo i další domény v naší gesci), přičemž ve zprávě o nedoručení je uvedeno následující hlášení?

"554 Your access to this mail system has been rejected due to poor reputation of a domain used in message transfer"

Jak situaci řešit?

Toto hlášení znamená, že náš antispamový systém vyhodnotil reputaci Vaší odesílací domény jako nedůvěryhodnou, proto se nezdařilo doručení zprávy do cílové schránky příjemce či příjemců.
Zdrojem dat o reputaci domény je v našem případě Cisco Talos IP and Domain Reputation Center a jeho funkce Sender domain reputation (SDR). Tato informace není veřejná a neexistuje způsob, jak požádat o změnu hodnocení na jejich straně.


Faktory ovlivňující hodnotu reputace domény (SDR):

  • mít správně nastavené SPF pro danou doménu
  • po případné úpravě parametru SPF je potřeba vyčkat na propagaci změny a kontrolu, zda se situace po úpravě ustálila
  • stáří domény a objem e-mailů z/na doménu vyhodnocených, že nejedná o spam a “pozorovaných” společností Cisco
  • ujistěte se, že odesíláte ze správných IP adres (kde neprobíhá žádný nežádoucí provoz)
  • Vaše doména má správně nastavenou hodnotu DKIM
  • Vaše doména má správně nastavený reverzní (i dopředný) DNS záznam


Všechny tyto zmíněné faktory je nezbytné mít v pořádku nastavené, co se týče konfigurace. Vlastníkům domény, kteří ale neřeší její správu, doporučujeme tyto informace předat svému správci.

Pokud ani po kontrole správného nastavení zprávy neprochází na naše servery, ozvěte se nám na e-mailovou adresu helpdesk@economia.cz. Zašlete, které domény se Váš požadavek týká a doložte následující:

  • kompletní zprávu o nedoručení včetně chybového hlášení
  • původní zprávu ve formátu EML, kterou se nepodařilo doručit (s validním obsahem, nikoli testovací
  • v případě, že se jedná o nově registrovanou doménu, také sdělte typ posílaných e-mailů (z hlediska obsahu textu), předpokládaný objem počtu zpráv (alespoň orientační odhad), resp. počet příjemců


Děkujeme za spolupráci.

Hledání podle tématu