ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Potíže s doručením e-mailu kvůli špatné reputaci domény


Nepodařilo se cokoliv doručit na adresu centrum.cz / atlas.cz / volny.cz (nebo jiné domény v naší správě), přičemž ve zprávě o nedoručení je uvedeno následující hlášení?

"554 Your access to this mail system has been rejected due to poor reputation of a domain used in message transfer"


Příčina

 Toto hlášení znamená, že náš antispamový systém vyhodnotil reputaci Vaší domény jako nízkou.


Řešení č. 1

Zdrojem dat o reputaci domény je v našem případě Cisco Talos IP and Domain Reputaion Center. Na této stránce je možné reputaci Vaší domény zkontrolovat a případně požádat o její zvýšení.


Řešení č. 2

Neprojeví-li se žádná změna poté, co bylo požádáno o zvýšení reputace Vaší domény, je druhou možností obrátit se na náš helpdesk na adrese helpdesk@economia.cz a požádat o přidání předmětné domény na náš lokální Domain Reputation Whitelist (seznam výjimek pro doménové reputace). Nutnou podmínkou pro takový krok je správně nastavené SPF (informace o SPF zde) pro danou doménu. 

Správným nastavením je myšleno vyjmenování IP subnetů/adres, které mohou maily pro Vaši doménu rozesílat a zákaz všech ostatních adres (přidání -all na konec SPF záznamu). Tyto informace jsou nezbytné pro udělení výjimky a bez jejich sdělení nebude možné žádosti vyhovět.


Děkujeme za spolupráci.


Hledání podle tématu