Velikost schránky

  • 10000 MB (20 MB)

Hodnota po navýšení kapacity a splnění všech úkolů (hodnota po registraci)


Maximální počet zpráv po navýšení kapacity / po registraci

  • 50 000 (10000)

Hodnota po navýšení kapacity a splnění všech úkolů (hodnota po registraci)


Maximální počet možných štítků

  • 23

Stejný je i počet možných štítků, které lze připojit k jedné zprávě.


Maximální počet vlastních složek a podsložek

  • 99

Maximální počet filtrů

  • 200


Tento počet se počítá souhrnně filtrování pošty, blokování adres v AntiSpamu a stejně tak nastavení vyjímek (tzv. blokované a povolené adresy). Pokud Vám tedy nejde přidat žádný další filtr, byla zřejmě tato kapacita možných filtrů již překročena.


Maximální počet přesměrování pomocí filtru

  • 5

Maximální velikost přílohy pro odchozí a příchozí zprávy včetně textu samotné zprávy

  •  15 MB