Pokud potřebujete zpětnou informaci o tom, zda vaše e-maily byly doručeny nebo adresátem přečteny, je možné si vyžádat tzv. doručenky. V „Nastavení“ schránky, v záložce „Personalizace“ a položce „Práce se zprávami“, je možné tuto funkci zapnout. Odeslání doručenky není 100%, jelikož vždy záleží, zda poštovní server příjemce emailu toto podporuje. Centrum.cz umožňuje tento požadavek do zprávy vložit, ale doručenky neodesílá.