Ve psaní zpráv vás čeká několik změn, které vám usnadní práci s adresami. V tomto návodu vám nové funkce stručně představíme.

Jak poznat špatnou adresu

Často se stávalo, že v případě chybně uvedené adresy nebylo možné zprávu odeslat. Zároveň bylo těžké chybu v adrese najít. Nyní je to na první pohled jasné - chybná adresa (obrázek vlevo) se zobrazuje červeně. Vpravo oproti tomu vidíte zobrazené pouze správné adresáty.

Jak poznat celou emailovou adresu

Nyní se kontakty zobrazují jako jméno, pod kterým máte adresu uloženu v adresáři. Pokud chcete přímo ve psaní zprávy zjistit, jaká adresa se pod jménem skrývá, stačí myší najet na kontakt a celá adresa se vám zobrazí.

Jak odstranit adresu

Pokud chcete adresu odstranit, máte dvě možnosti. Buď na ni najedete myší a jednoduše zmáčknete křížek, nebo kliknete do pole adresy, označíte si ji a zmáčknete klávesu Delete či Backspace.

Procházet mezi jednotlivými adresami můžete jednoduše pomocí šipek. Označená adresa je zvýrazněná černou barvou. V případě, že chcete smazat více adres najednou, označíte si všechny pomocí myši a současného přidržení klávesy Ctrl a pak najednou smažete.

Jak editovat adresu

Chcete-li adresu upravit, stačí na ni dvakrát za sebou kliknout nebo ji označit a stisknout klávesu Enter. Tím se dostanete do textového režimu, ve kterém adresu jednoduše změníte. Pomocí klávesy Enter svoji úpravu potvrdíte.