ECONOMIA a.s. | Freemail

Kontaktujte nás

Zásady pro bezpečné používání e-mailové schránky

V následujících kapitolách najdete užitečné informace, jak bezpečně používat Vaší e-mailovou schránku, pracovat se zprávami a jak zamezit zneužití citlivých údajů.


» Zásady pro nastavení či změnu bezpečného a silného hesla

  • heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, 1 velké písmeno, 1 číslici (příklad: Kroketa3)
  • heslo, které si nastavujete pro vstup do e-mailové schránky, by mělo vždy být co nejvíce odlišné od hesla u jiných služeb vyžadujících přihlášení pomocí jména/hesla
  • heslo by mělo v ideálním případě obsahovat více znaků v kombinaci velkých a malých písmen, speciálních znaků a čísel
  • nedokážete-li si heslo zapamatovat při jeho nastavení nebo změně, doporučujeme si ho napsat mimo zařízení a uschovat na bezpečném místě, na které nemá přístup jiná osoba
  • heslo by nemělo mít logickou vazbu na Váš život (adresa, rodné číslo, číslo OP a další citlivá data)
  • heslo by nemělo obsahovat stejné znaky jako název e-mailové adresy (příklad: e-mailová adresa marie.novakova@centrum.cz by neměla mít přiřazena hesla jako je např. "marie.novakova", "marie.n",  "marie", "novakova.marie" a podobně
  • jednotlivá hesla, jež nastavujete v průběhu času, by na sebe neměla nijak logicky navazovat

Pro více informací, jak postupovat v případě zapomenutého hesla, pokračujte na článek naší nápovědy Zapomenuté / nefunkční heslo.

» Příchozí nevyžádané či podvodné zprávy

Pro lepší zabezpečení Vaší schránky důrazně doporučujeme nastavit další e-mailovou adresu nebo telefonní číslo pro případ, že bude potřeba obnovit Vaše heslo. Při případném pokusu o obnovu hesla Vám systém nabídne, zda chcete heslo obnovit pomocí tel. čísla nebo alternativní e-mailové adresy. Můžete si samozřejmě nastavit oba alternativní kontakty. Pokud máte nastavenou pouze jednu variantu, systém nabídne pouze tu Vámi zvolenou.

Návod, jak si telefonní číslo nebo sekundární adresu nastavit v e-mailové schránce, najdete zde.

» Příchozí nevyžádané či podvodné zprávy

Objevíte-li ve složce Příchozí či Spam koš zprávu od neznámého odesílatele, v jejímž textu bude vyžadována akce zadání osobních údajů, informací o platební kartě či jiných důvěrných informací, v žádném případě tyto údaje nevyplňujte. Takovou zprávu doporučujeme ignorovat, přesunout do složky Koš či smazat.

Phishing je podvodná technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů (hesla, číslo Vaší platební karty apod.) v elektronické komunikaci. K nalákání důvěřivých uživatelů používá zneužité nebo podvržené odesílací adresy, zdánlivě vypadající jako pravé s textem obsahujícím odkazy na nezabezpečené stránky, zaštiťující různé bankovní společnosti, aukční weby, e-shopy a v neposlední řadě právě naši e-mailovou službu (centrum.cz, volny.cz či atlas.cz).

Z naší strany nezasíláme tento typ e-mailů ani neprovádíme zrušení účtu ani e-mailové schránky uvedeným způsobem; nepožádá-li uživatel o zrušení sám prostřednictvím sekce Zrušení schránky přímo v nastavení Vaší e-mailové schránky.

Pokud si nejste na 100% jistí, že zpráva ve složce Spam Koš je určena přímo Vám nebo se do této složky dostala omylem, v žádném případě ji neotvírejte a nikdy na tyto zprávy neodpovídejte/nepřeposílejte dále. Dále upozorňnujem, že obsah složky Spam koš se automaticky odmazává po 30 dnech od data doručení.  

» Nouzový režim

Pokud jste se pokusili přihlásit do své e-mailové schránky a místo toho jste byli přesměrováni na stránku provedení změny hesla, byla Vaše schránka uzamčena do tzv. nouzového režimu. O této akci se uživatel dozví až ve chvíli, zadá-li do systému při kroku přihlášení odpovídající platné současné heslo.

Nezapomínejte, že do pole "Nové heslo" nelze z bezpečnostních důvodů zadat stejné heslo jako to, co je nyní nastaveno ani žádné z hesel použitých v minulosti.

Pochybujete-li o důvěryhodnosti webové stránky obsahující změnu hesla a povinného zadání některého z alternativních kontaktů, klikněte zde a v článku s názvem Nouzový režim dohledejte náhledy webové stránky "Uzamkli jsme Váš účet" a přečtěte si, jak se dá uzamčení schránky předejít.

» Odchozí spam

Přicházejí do Vaší schránky zprávy typu Mailer-Deamon s informací o nedoručení zpráv, které jste nezasílali? V takovém případě je nezbytné si neprodleně změnit heslo (případně si nechat technikem zkontrolovat zařízení, ze kterých se přihlašujete, kvůli případnému napadení). Změnu hesla lze provést v nastavení schránky, návod ke změně hesla najdete zde.

V případě, kdy dojde k únikům dat z hůře zabezpečených služeb, se mohou útočníci dostat například do Vaší e-mailové schránky, internetového bankovnictví a jiných služeb, do kterých používáte identické heslo. Proto si v e-mailové schránce také nastavte alternativní kontakt, který ji ještě lépe zabezpečí (alternativní e-mailovou adresu či telefonní číslo). Tyto údaje lze nastavit ve stejné sekci jako heslo.Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní zásady práce s e-mailovou schránkou.

Hledání podle tématu